Nansi Ivanišević

Nezavisna kandidatkinja koju podržava

dr. sc. Nansi Ivanišević rođena je, odrasla i školovala se u Splitu. Studirala, stjecala specijalistička znanja i znanstvene stupnjeve u Zagrebu, Grenobleu, Zadru i drugdje u EU. Radila kao profesorica jezika, vodeća državna službenica za prosvjetu, kulturu i sport u SDŽ, savjetnica gradonačelnika za kulturu. Magistrica kulturnih politika specijalizirana u području upravljanja projektima, doktorica znanosti i predavač s područja komunikologije sa studija Kulture i turizam. Autorica i voditeljica brojnih kulturno-obrazovnih. Istražuje proces decentralizacije, osobito u području javnih politika kulture, obrazovanja i turizma, smatrajući ih presudnima za budućnost Splita i cijele Hrvatske, nastojeći pojasniti njihovu ulogu i važnost u očuvanju identiteta, gospodarskom razvitku te međunarodnoj afirmaciji. Napušta Ured državne uprave 2020. godine kada je isti odlukom Vlade i Sabora RH ukinut i pretvoren u pododjel Županija. Nastavlja svoj rad kreirajući i nastavljajući voditi kulturno - obrazovne razvojne projekte. 

Članica je Vijeća grada Splita (1997. - 2001.), ministrica obrazovanja i športa Republike Hrvatske (1999. - 2000.) te posebna izaslanica Predsjednice Republike Hrvatske u Međunarodnoj organizaciji frankofonije (2015. - 2020.). Organizirala je niz nacionalnih i međunarodnih znanstvenih skupova i okruglih stolova te napisala i uredila više stručnih i znanstvenih radova. 

Autorica je knjige "Razbijeno zrcalo. Decentralizacija kulturnih politika na hrvatski način" (2020.). Za posebne zasluge u promicanju francuskog jezika i kulture nagrađena je 2004. godine visokim odličjima Viteza reda Akademskih palmi odlukom Vlade Republike Francuske te 2011. godine odličjem Nacionalnog reda za zasluge odlukom predsjednika Francuske Republike. 

Fotografije: Nansi Ivanišević